Narconon | Drugsverslaving is een tijdsbeeld, dat vele jonge mensen een uitzichtloos en waardeloos leven heeft verschaft
Afkicken in unieke huiselijke sfeer. Geen wachtlijst, direct hulp! Programma zonder medicatie. Voor hulp of vragen, bel ons: 0575-542362.
afkickkliniek, drugsverslaving, alcoholverslaving, verslavingskliniek, verslavingszorg, afkickkliniek zutphen
16697
post-template-default,single,single-post,postid-16697,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive
 

Drugsverslaving is een tijdsbeeld, dat vele jonge mensen een uitzichtloos en waardeloos leven heeft verschaft

15 okt Drugsverslaving is een tijdsbeeld, dat vele jonge mensen een uitzichtloos en waardeloos leven heeft verschaft

Het heeft ervoor gezorgd dat talenten verloren gingen, relaties werden verstoord en alle gevoel voor ethiek naar de achtergrond verdween.

In het geval dat een jong mens in de val van drugs is getrapt, komt hij of zij in een milieu waar de normen en waarden ver te zoeken en vaak tegengesteld zijn aan die van de maatschappij. De ethiek vervalt tot een dieptepunt. Het enige dat nog telt is lustbevrediging en daar moet alles voor wijken. Het ethische besef wordt naar beneden toe bijgesteld en de aanvaringen met de gevestigde orde veranderen daar niets in positieve zin aan, maar maken het nog erger. De straffen, die worden ondergaan in een omgeving van lot- en soortgenoten versterken het outcast-gevoel en werken daardoor stimulerend voor het criminele gedrag.

Het getuigt van een grote liefde voor de mens en een superieur inzicht in de situatie van de getroubleerde ziel van een verslaafde dat Ron Hubbard methodes aandroeg om verslaafden te redden uit het diepe gat waar ze in gevallen waren. Terwijl de hele maatschappij slechts misprijzend kon zijn over deze lastpakken, had hij een diep medelijden en begreep hij waar het om ging. Hij wist, dat er zowel een lichamelijke als een geestelijke afhankelijkheid bestond. Hij zag dat er geen ethisch besef meer aanwezig was. En hij begreep, dat deze mensen helemaal geen begrip hadden voor wat het leven inhield. Hij begreep, dat zij weg liepen voor zichzelf, voor hun angsten, voor hun verdriet, voor hun teleurstellingen. Hij zag dat zij een uitgebreid herstel programma nodig hadden.

Dit herstel programma wordt in Narconon gegeven, waarbij het uitgangspunt is het open staan voor de belevingen van de client. De doelgerichtheid bij Narconon is heel groot en daardoor is de behandeling effectief, ook door de voor de hand liggende combinatie van een gereinigd lichaam en het opbouwen van een nieuw ethisch besef.

We moeten dankbaar zijn voor wat Ron Hubbard ons aan inzichten heeft geschonken en blijven voortbouwen aan zijn werk door op een kritische, intelligente manier te evalueren wat de resultaten zijn.

B.K., arts