Narconon | Informatie over alcohol
Afkicken in unieke huiselijke sfeer. Geen wachtlijst, direct hulp! Programma zonder medicatie. Voor hulp of vragen, bel ons: 0575-542362.
afkickkliniek, drugsverslaving, alcoholverslaving, verslavingskliniek, verslavingszorg, afkickkliniek zutphen
15787
page-template-default,page,page-id-15787,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive
 

Informatie over alcohol

Alcohol heeft verschillende effecten op verschillende mensen. Dit is afhankelijk van de lichaamsbouw, omvang van het lichaam, de stofwisseling en het geslacht van de persoon. Algemene effecten zijn een warm gevoel, een rode en warme huid, verminderd beoordelingsvermogen, minder remmingen, slechte coördinatie van de spieren, onduidelijk spreken en niet in staat dingen te onthouden en te begrijpen. Bij extreme bedwelming zal iemand waarschijnlijk gaan overgeven, misschien onzindelijk kunnen worden, de ademhaling zal slechter worden, de bloeddruk zal omlaag gaan en in gevallen van ernstige alcoholvergiftiging gaat iemand in coma en kan hij overlijden.

 

Zwaar drinken over een korte tijdsperiode heeft meestal een “kater” tot gevolg – hoofdpijn, misselijkheid, trillerigheid en af en toe overgeven. Dit begint 8 tot 12 uur later. Een kater wordt gedeeltelijk veroorzaakt door alcoholvergiftiging en andere bestanddelen van de drank, en gedeeltelijk door de reactie van het lichaam op de ontwenning van de alcohol.

 

Alcohol gebruiken in combinatie met andere drugs kunnen de effecten van deze andere drugs veel sterker en gevaarlijker maken. Er hebben veel onvoorziene sterfgevallen plaatsgevonden nadat mensen alcohol in combinatie met andere drugs hebben gebruikt. Cannabis, kalmeringsmiddelen, barbituraten en andere slaaptabletten of medicatie tegen verkoudheden of allergie moeten niet in combinatie met alcohol ingenomen worden. Zelfs een kleine hoeveelheid alcohol met één van deze drugs kan iemands vermogen om auto te rijden ernstig beschadigen.

De felle kleuren hierboven laten de werking van de hersenen zien bij een 20 jarige vrouw die niet drinkt

De felle kleuren laten de werking zien van de hersenen van een 20-jarige vrouw die wel afhankelijk is van alcohol.

Mensen die regelmatig drinken zijn goed bestand tegen veel van de minder plezierige effecten van alcohol, en zijn dus in staat om meer te drinken voordat zij last krijgen van deze effecten. Maar zelfs bij een grotere alcoholconsumptie zal het niet lijken alsof deze mensen onder invloed zijn. Omdat zij doorgaan met hun werk en redelijk goed in de omgang zijn, zal het niet opgemerkt worden door andere mensen dat zij lichamelijk achteruitgaan totdat er sprake is van ernstige schade – of totdat zij in het ziekenhuis terechtkomen om andere redenen en plotseling last krijgen van ontwenningsverschijnselen van de alcohol.

 

Psychologische afhankelijkheid van alcohol kan ontstaan wanneer dagelijks zelfs relatief matig gedronken wordt. Dit kan ook mensen overkomen die alleen maar alcohol gebruiken voor of na feesten of partijen. Deze vorm van afhankelijkheid laat zien dat er een behoefte is aan de psychologische effecten van alcohol, hoewel niet noodzakelijkerwijs in hoeveelheden die ernstige bedwelming tot gevolg hebben. Voor drinkers die psychologisch afhankelijk zijn geldt dat het gebrek aan alcohol hen angstig en in sommige gevallen paniekerig kan maken.

 

Lichamelijke afhankelijkheid overkomt mensen die regelmatig veel drinken. Omdat hun lichaam zich aangepast heeft aan de aanwezigheid van alcohol, krijgen zij last van ontwenningsverschijnselen als zij plotseling ophouden met drinken. Ontwenningsverschijnselen kunnen variëren van gespannenheid, slapeloosheid, zweten en slechte eetlust tot trillingen, stuiptrekkingen, hallucinaties en in sommige gevallen de dood.

 

Alcoholmisbruik kan een negatieve uitwerking hebben op een mensenleven, met regelmatig gewelddadigheid en verslechterende relaties met mensen. Alcoholisch gedrag kan een slechte invloed hebben op toekomstplannen en uiteindelijk tot werkloosheid leiden.

 

Langdurig alcoholmisbruik veroorzaakt verscheidene risico’s voor de gezondheid, zoals leverbeschadiging en een verhoogd risico op hartkwalen.

 

De effecten van elke drug zijn afhankelijk van verscheidene factoren:

  • De hoeveelheid die in één keer gebruikt wordt.
  • Wat de persoon in het verleden heeft gebruikt.
  • De manier waarop de drug gebruikt wordt;
  • De omstandigheden waaronder de drug gebruikt wordt (de plaats, de psychologische en emotionele stabiliteit van de gebruiker, de aanwezigheid van andere mensen, of er tevens andere drugs gebruikt worden, etc.)

 

Het is de hoeveelheid alcohol in het bloed dat de effecten veroorzaakt. In de onderstaande tabel staat links wat het bloedalcoholgehalte is en rechts wat de effecten zijn van deze hoeveelheden op normale mensen – die mensen bij wie er nog geen gewenning is aan alcohol.

 

50: Warm gevoel, gloeiende huid, verminderd beoordelingsvermogen, minder remmingen.

 

100: Bij de meeste mensen is er duidelijk sprake van bedwelming nog minder beoordelingsvermogen, remmingen, aandacht en controle; beschadiging aan spieren, tragere reflexen.

 

150: Duidelijke bedwelming zichtbaar bij alle normale mensen wankel lopen en andere vormen van slechte coördinatie van de spieren; onduidelijk praten; dubbel zien; niet in staat zijn zich dingen te herinneren en dingen te begrijpen.

 

250: Extreme bedwelming of benevelde toestand. Verminderde reactie op prikkels van buitenaf. Niet meer kunnen staan. Overgeven.    Incontinentie. Slaperigheid.

 

350: Coma bewusteloosheid; minimale reactie op prikkels van buitenaf; incontinentie; Lage lichaamstemperatuur; slechte ademhaling; lage bloeddruk; klamme huid

 

500: Waarschijnlijk dood